Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on 23.5.2018 laadittu henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja

tietosuojaseloste. Selostetta on päivitetty viimeksi 11.7.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Koivulehdon Hunaja Oy ja sen aputoiminimi indianfabriks, Janne Humalajoki, pyöreänsuontie 206, 69950 PERHO (Y-tunnus:2836324-1). Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa samat kuin edellä ja lisäksi puh. 040 579 0709 ja sähköposti kauppias@indianfabriks.fi.

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat olemassaolevat ja potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat tehneet tilauksen, tai rekisteröityneet verkkokaupan käyttäjiksi tilausta tehdessä tai erikseen. Rekisterissä ovat myös indianfabriksin markkinointikirjeen (”uutiskirje”) tilaajat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 •     henkilötietoja käsitellään tehtyjen tilausten tai rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella, sekä markkinointikirjeen (”uutiskirje”) tilausten perusteella

3.1 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tilausten / reklamaatioiden hoitaminen
 • tuotteistamme ja palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista asiakkaan valitsema toimitus- ja maksutapa

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kauppias@indianfabriks.fi

5.1. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

5.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Oikaisupyyntö täytyy tehdä kirjallisesti (kirje tai sähköposti) ja siinä pitää sekä perustella että yksilöidä tarkasti, mitä tietoa asiakas vaatii oikaistavaksi. Pyynnöstä pitää käydä ilmi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pitäisi hänen mielestään tehdä.

5.3. Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

5.4. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5.5. Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka  jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että  rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

5.6. Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

5.7. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

5.8. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään, kun hän tilaa verkkokaupasta tai rekisteröityy verkkokaupan käyttäjäksi
 • kuluttaja-asiakkaalta itseltään, kun hän tilaa markkinointikirjeemme (”suklaatarjous”)
 • tukkuasiakkaiden tietoja kerätään potentiaalisten jälleenmyyjäyritysten nettisivuilta ja mahdollisesta keskinäisessä  viestinnässä ilmoitetuista tiedoista

Markkinointikirjeiden lähettämisessä käytetään MailChimp-ohjelmistoa, jonka palvelimet sijaitsevat myös EU:n ulkopuolella. Asiakkaan tiedot voivat täten sijaita myös EU:n ulkopuolella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin indianfabriksin Janne Humalajoen ulkopuolelle eikä muihinkaan tarkoituksiin, ellei Suomen laki muuta edellytä.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Rocket Science Group (MailChimp)
 • Nettitieto Oy (Verkkokaupan palvelun tarjoaja)
 • SJR Oy (päätoiminimen verkkopalvelut)
 • Isolta archimedes (laskutus)
 • lemontree Oy (laskutus)
 • Checkout Finland Oy (verkkokaupan maksupalvelut)

8. Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää niitä poistettavaksi tai poistaa ne itse, jos mahdollista. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Indianfabriksin toiminnassa ainoastaan rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.Tämä koskee myös tukkuasiakkaita ja koska myyntivalikoimassa on myös kolmannelta osapuolelta toimitettavia tilaustuotteita, toimitamme tukkutilausten vastaanottajatiedot aina alihankkijalle tilauksen toimittamista varten.

Indianfabriksin käyttämällä kirjanpitäjällä on pääsy papereihin, joissa lukee sekä tukkuasiakkaiden yhteys- ja tilaustietoja. Verkkokaupan webhotellin ylläpitäjällä on pääsy verkkokaupan asiakastietoihin, vaikka eivät asiakastietoja varsinaisesti käsittelekään.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (MailChimp). Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet

Kun vierailet sivustollamme, tallennetaan koneellesi eväste, joka seuraa liikkumistasi ja tekemisiäsi sivustollamme. Sama tapahtuu lähes kaikilla muillakin nettisivuilla. Evästeet eivät kuitenkaan kerro meille kuka olet tai mitä olet tilannut. Evästeiden tallentama tieto tallettuu ihan eri paikkaan kuin tilatessa antamasi yhteystiedot yms. Voit selaimesi asetuksista estää evästeiden tallentamisen koneellesi. Tämän seurauksena voi kuitenkin olla, että et enää sen jälkeen voi käyttää sivustoamme tai ainakaan tilata mitään. Selaamalla sivustoamme hyväksyt evästeiden tallentamisen koneellesi.